Poradenstvo

Sme spoločnosť zaoberajúca sa prioritne Štrukturálnymi fondami Európskej Únie vo všetkých oblastiach a štátnymi dotáciami.

Naša spolupráca pozostáva z poradenských služieb, realizácií projektov, realizácií verejných obstarávaní, konzultácií  s  klientom. Tieto služby poskytujeme ako celok   "na kľúč" ale aj jednotlivo.

Žiadatelia pomoci: mestá a obce, samosprávne kraje, poľnohospodári, potravinári, rybári, lesníci, školy, štátne inštitúcie, a v  neposledom  rade  podnikateľské  subjekty   a  fyzické  osoby,  ktoré  majú  záujem  žiadať o rôzne  formy  dotácií.

Naše služby:

  • Realizácia projektov

  • Verejné obstarávanie

  • Elektronické aukcie

  • Elektronický kontraktačný systém (EKS)

  • Konzultačná a poradenská činnosť